Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole

Celkový počet hodin prezenční výuky: 24
Počet kreditů celkem: 10

Základní témata:

  • Metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky
  • Poradenský rozhovor
  • Kvantifikující diagnostika- konstrukce a interpretace didaktických testů
  • Metody monitorování a screeningu
  • Úloha dotazníkových šetření
  • Diagnostika školní třídy
  • Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí