Základní dovednosti vedení poradenské komunikace

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

  • Vytváření vztahu poradce-klient
  • Techniky naslouchání a vedení rozhovoru
  • Komunikace v průběhu vedení klienta
  • Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu