Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 10

Základní témata:

  • Definice rodiny, historická a kulturní podmíněnost rodiny
  • Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny
  • Strategie výchovy v rodinách
  • Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu
  • Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí
  • Specifika rodin dítěte se zdravotním postižením a dítěte dlouhodobě nemocného
  • Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě
  • Komunikace se školou
  • Strategie vedení rozhovoru (různá pojetí rogersovské, behaviorální..)