Seminář k závěrečné práci

Celkový počet hodin prezenční výuky: 3
Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Veronika Boďová
Zakončení předmětu: napsání závěrečné práce a její přijetí k obhajobě

1. část: Informace o závěrečné práci. Metodika tvorby projektu.
2. část: Prezentace vlastních projektů a diskuse formou individuálních konzultací.

Distanční text:
Boďová, V. – Doubravová, Š. - Michalová, Z. Projekt výchovného poradenství na základních a středních školách. Metodika tvorby závěrečné práce. Liberec: TU v Liberci 2008