Školní třída, její vedení a diagnostika

Celkový počet hodin prezenční výuky: 40
Počet kreditů celkem: 17

Základní témata:

  • Práce se školní třídou , školní třída jako sociální skupina a vztahová síť
  • Školní třída jako sociální skupina
  • Koheze třídy, základní patologie školní třídy
  • Pozice a role dítěte ve školní třídě
  • Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod)
  • Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky
  • Role učitele ve vedení třídy
  • Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě
  • Vedení třídy formou skupinové práce