Kariérové poradenství

Celkový počet hodin prezenční výuky: 16
Počet kreditů celkem: 8

Základní témata:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy
  • Korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika
  • Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Distribuce volby, její rozmanitost a unifikace
  • Evropský a český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost
  • Informační, metodická a konzultační činnost
  • Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání
  • Diagnostické metody a intervence v oblasti volby vzdělávání a profese
  • Mimoškolní zdroje volby povolání
  • Kontinuita v poskytování poradenských služeb v průběhu školní docházky a následně po vstupu na trh práce