Předpokládané vstupní znalosti jsou v rozsahu magisterského studia FP v následujících oborech:

  • Psychologie obecná, osobnosti, vývojová, pedagogická a sociální
  • Pedagogika
  • Pediatrie a biologie člověka
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57