Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

Walfsdorfská škola

Rudolf Steiner
klade se důraz na vývojový plán – do sedmi let se má dítě rozvíjet tělesně, vzdělávací metodou má být napodobování a příklad. Od sedmi do čtrnácti má být tříbena paměť, důraz je kladen na zvyky a autoritu. Od čtrnácti let je teprve čas na rozvíjení rozumu – v tomto věku je možno prezentovat žákům již některé teoretické systémy. Učitel je s dětmi od 1. do 9. třídy, postupně zeslabuje své autoritativní působení. Využívá se tzv. epochové vyučování.