Freud

Sigmund (1856 – 1939)

  • původně léčebná psychiatrická metoda
  • týkala se všech věd o člověku
  • tři vrstvy osobnost – ID, EGO, SUPEREGO
  • hlavním cílem osobnosti je ovládnout své pudy (ID) – nezbytné pro fungování společnosti.
  • Není možné pudy regulovat z vnějšku, když se to navíc přežene, vznikají neurózy.
  • Je potřeba řešit příčinu, nikoliv následek.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů