Problémové vyučování

vyučování, které je organizováno jako samostatné budování a získávání informací.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů