Herbart

Johann Fridrich (1776 – 1847) Německý psycholog a pedagog.
Jeho teorie ovlivnili celý svět – některé jeho myšlenky se přejímají dodnes.
Teorie byla založena na tom, že učitel může působit pouze na intelekt žáka.

Přesně stanovil postup vyučování :

  • Opakování
  • Výklad
  • Spojování nových představ se starými
  • Zobecnění
  • Procvičení
V současné době se Herbartismus považuje za učení přehnaně intelektuální, verbální a autoritářské.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů