Komenský

Jan Ámos ( 1592 – 1670) prosazoval požadavek tzv.universalismu– tedy učit všechny všechno. Například učit ženy, méně nadané žáky apod. Šlo o encyklopedismus – tedy existuje jakési základní penzum vědomostí, které by měli všichni obsáhnout.
Stěžejní díla :
  • Velká didaktika (první ucelená forma vzdělání (jak učit, koho učit apod.),
  • Informatorium školy mateřské
  • Škola hrou
  • Všeobecná porada o nápravě věc lidských (pomocí vzdělání reforma společnosti)

Velká didaktika
stěžejní dílo didaktiky, řeší vzdělávací soustavu, chování studentů i žáků.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů