Řízené učení

záměrné učení, které je z vnějšku nějakým způsobem regulováno či organizováno.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů