spontánní učení

subjekt si neuvědomuje že se učí - mateřština, reklama, sociální učení (na základě vzoru např. otec, matka)

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů