Edukační procesy

Lidské činnosti, při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu, jemuž je exponována nějakým jiným subjektem nebo zprostředkovaně (textem nebo médiem) určitá informace.
Proces učení není vyhrazen jen školám, ale probíhá kdekoliv v běžném životě (praxe apod.).

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů