Rituál

obřad, u nutkavé neurózy sled úkonů

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů