Rigidita

tupost, opak myšlenkové pružnosti (flexibility), strnulost postojů, neschopnost změny názoru

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů