Anamnéza

předchorobí, dg. metoda shromažďující všechny údaje a okolnosti, které vedly k nemoci

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů