Problém

učivo, které je organizované jako příležitost k myšlení a samostatnému vyhledávání informací.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů