Walfsdorfská škola

Rudolf Steiner
klade se důraz na vývojový plán – do sedmi let se má dítě rozvíjet tělesně, vzdělávací metodou má být napodobování a příklad. Od sedmi do čtrnácti má být tříbena paměť, důraz je kladen na zvyky a autoritu. Od čtrnácti let je teprve čas na rozvíjení rozumu – v tomto věku je možno prezentovat žákům již některé teoretické systémy. Učitel je s dětmi od 1. do 9. třídy, postupně zeslabuje své autoritativní působení. Využívá se tzv. epochové vyučování.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů