Vzdělávání

proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností a postojů.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů