Pojetí pedagogiky

Normativní
Stanovuje normy/pravidla vztahující se k výchově a vzdělávání + jejich cíle.
Jak by měly věci být? Jaké znalosti student potřebuje?
U nás byla tato teorie hodně přeceňována.

Explanativní (vysvětlování)
Vysvětluje jevy, poskytuje výklad o struktuře, povaze a fungování těchto jevů.
Jak věci fungují?

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů