Pedagogika

 věda, zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Zároveň se tento termín používá pro označení učitelské praxe.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů