Reflexní

bezděčný, neuvědomělý, mimovolní

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů