Pragmatický

zaměřený na efekt, na užitek

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů