Patologie

vědní disciplína, která se zabývá odchylnými, nenorm. život. pochody a jevy

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů