HadjMoussová, Z.: Případová studie - Kazuistika

4. RODINNÁ ANAMNÉZA

Rodinné prostředí dítěte je základním sociálním prostředím, ve kterém vyrůstalo a vyrůstá, kde se formuje jeho osobnost. Je potřeba znát toto prostředí zvláště v případě, že zdroj problémů dítěte je zřejmě mimo školní prostředí. Ale i v případě, že obtíže jsou zjevně spojeny se školou, rodinné prostředí formuje vztah dítěte ke škole a způsob, jakým na ni reaguje, jak se v ní chová.

V následujících oddílech jsou popsány otázky, kladené v rodinné anamnéze a jejich význam.