Praxe formou stáží

Praxe v libovolném speciální zařízení

Praxe v libovolném akreditovaném speciálním zařízení, které se věnuje problémovým či znevýhodněným dětem (např. nízkoprahové centrum, K-centrum, centrum pro práci s romskými dětmi, dětmi uprchlíků, sociální kurátor, diagnostický ústav apod.). Možno volit dle nabídky v místě bydliště studujícího.

Počet hodin: 6
Počet kreditů: 4
Zakončení: Klasifikovaný zápočet: studující vypracuje přehled možností a nabídek příslušného zařízení pro potřebu školního poradenství v rozsahu maximálně do 5 stran.