Praxe formou stáží

Praxe v pedagogicko psychologické poradně

Studující se během praxe seznámí se všemi aktivitami, které poradna nabízí pro žáka, rodinu a školu v diagnostice, intervenci a pedagogicko-psychologické terapii či nápravě.

Počet hodin: 12
Počet kreditů: 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet za kasuistickou seminární práci věnovanou komplexní analýze jednoho případu v rozsahu 6-8 stran.