5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.6. Speciální banky

Speciální banky – exportní banky, clearingové, splátkové, podpora MSP…

Struktura bankovní soustavy ČR je v současnosti (k 31.1.2011) tvořena 37 bankami, z toho 6 stavebními spořitelnami. Tvoří jej 8 bank s převážně českou majetkovou účastní, 14 bank s převážně zahraniční majetkovou účastní a 15 poboček zahraničních bank.

Speciální banky
Jsou zakládány, aby zabezpečovaly speciální činnosti, především činnosti podporované státem

Českomoravská záruční a rozvojová banka (1992):

  • jejím hlavním posláním je podpora malých a středních podniků, kterou provádí zejména prostřednictvím poskytování cenově zvýhodněných záruk za úvěry poskytované komerčními bankami;
  • je zprostředkovatelem i řady státních programů na podporu MSP.

Česká exportní banka (od r. 1995):

  • základním posláním je podpora vývozu prostřednictvím poskytování státem zvýhodněného úvěru (doba splatnosti a výše úrokových sazeb).