1. Úvod do problematiky

Finanční právo, do kterého úzce zasahují daňové zákony, upravuje zejména systém daní a poplatků. Jako např. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z převodu nemovitostí, soudní a správní poplatky atd. Vedle toho se zabývá i takovými platbami vůči státu jako je placení cla, systém účetnictví a jeho vedení. Daňové zákony se každého člověka úzce dotýkají, i když si to někdy ani zcela neuvědomuje.

Daňová soustava, kterou se budeme v této kapitole zabývat, měla původně představovat několik jednoduchých, každému srozumitelných daňových předpisů. Od začátku svého působení však byly jednotlivé zákony měněny již mnohokrát. Celkový počet jednotlivých změn se odhaduje řádově v tisících. Odborná veřejnost a samotné podnikatelské subjekty hodnotí daňovou soustavu jako zbytečně složitou a nejednoznačnou.

Abychom se mohli lépe v dané problematice orientovat byl pro Vás vytvořen slovníček daňových pojmů.