5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.5. Univerzální banky

Základní složkou českého bankovního systému jsou univerzální banky. Tento systém je dotvářen spořitelnami, speciálními bankami, úvěrovými družstvy.

Univerzální banky jsou převažujícím typem bank, které poskytují veškeré produkty komerčního a investičního bankovnictví;

Člení se podle několika hledisek:

1. Podle bilanční sumy se člení na velké, malé a střední banky

 • Velké banky (bilanční suma nad 150 mld. Kč)
  Jsou to ČS, ČSOB, HVB Bank, KB
 • Střední banky (bilanční suma 50 až 150 mld. Kč)
  Jsou to Citibank, ČMZRB, GE Money Bank, Hypotéční banka, Raiffeisenbank, Živnostenská banka/Unicredito
 • Malé banky (bilanční suma pod 50 mld. Kč)
  Jsou to BAWAG Bank CZ, ČEB, eBanka, IC banka, J&T banka, PPF banka, Volksbank, Wüstenrot hypotéční banka

2. podle zaměření na určitou klientelu

 • na retailové banky
 • na velké podniky resp. investice (např. švýcarská UBC).

3. podle své majetkové účasti na domácí a zahraniční

Spořitelny

 • představují podniky, které provozují všechny druhy bankovních obchodů s tím, že se zaměřují na služby obyvatelstvu - soustřeďování úspor od obyvatelstva (vkladní knížky, vkladové listy) a poskytování dlouhodobých půjček obyvatelstvu, samosprávným celkům a státu.
 • mohou se vyskytovat ve formě komunální, státní, poštovní nebo zaměstnanecké spořitelny, které zastřešuje spořitelní žirocentrála.
 • samostatný typ spořitelny představuje stavební spořitelna -vznik na základě udělení bankovní licence,činnost je omezena výhradně na tzv. stavební spoření → přijímají účelové vklady a poskytují účelové stavební úvěry.

Úvěrová družstva

 • neuzavřený počet členů;
 • předmětem jejich činnosti je přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů svým členům, případně další peněžní a jiné služby, jako např. vedení účtů, poskytování záruk, provádění plateb, poradenství;
 • vlastní kapitál družstev tvoří podíly družstevníků a kumulované zisky z přebytku hospodaření;
 • pro vznik družstva je stanoven minimální počet členů a výše zapisovaného kapitálu (v ČR nejméně 30 občanů a minimální základní kapitál 500 000 Kč).

Hypoteční banky

 • patří mezi specializované banky, jejichž hlavním úvěrovým obchodem je poskytování dlouhodobých půjček proti zajištění nemovitým majetkem (budovy, stavby, byty, domy apod.);
 • jako hypoteční banka může působit univerzální nebo specializovaná banka, která pro výkon těchto obchodů získá licenci od centrální banky.