5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.4. Bankovnictví na území Československa

Na území ČR začaly působit první banky na počátku 19. stol.

  • v roce 1824 Česká spořitelna, 1847 rakouská National Bank, 1868 Živnostenská banka,
  • další formování bankovního sektoru ovlivněno vznikem ČSR v roce 1918,
  • od dubna 1926 začala působit Národní banka Československá – emise bankovek a udržování směnného kurzu,
  • v r. 1938 existovalo kolem 120 bank a bankovních domů,
  • rozvinutost bankovního sektoru odpovídala úrovni vyspělých zemí,
  • za 2.sv. války docházelo k přesunu vlastnictví ve prospěch německého kapitálu a k redukci počtu bank,
  • po roce 1945 redukce pokračovala – zrušení Národní banky ČS v roce 1950, vznikla Státní banka československá,
  • význam SBČS ještě více sílí v roce 1958, kdy tato banka převzala financování a úvěrování investiční výstavy (od Investiční banky),
  • v roce 1965 je založena Československá obchodní banka, na kterou jsou převedeny některé pravomoci na úseku zahraničně obchodních operací,
  • na konci 90. let působilo 5 bank: SBČS, ČSOB, St.spořitelna, Živnostenská banka, Investiční banka.

V příloze 1 jsou uvedeny banky, které byly založeny v okrese Jablonec nad Nisou na podporu podnikatelských aktivit v 19. století.

Současná bankovní soustava v České republice

Přelomem bylo přijetí zákona o bankách a spořitelnách (zákon č. 158/89 Sb.), kterým bylo zřízeno prvních sedm obchodních bank.

Došlo k oddělení emisní a úvěrově-obchodní činnosti v SBČS, která byla rozdělena na tři subjekty: novou SBČS; dvě obchodní banky: Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava (úvěrově-obchodní činnost).

Státní banka československá byla ponechána jako výhradně emisní banka státu – vytvořené předpoklady pro fungování dvoustupňového bankovního systému. Rozdělením ČSFR v roce 1993 došlo k oddělení měn a rozdělení bankovních soustav – Státní banka československá se rozdělila na Českou národní banku a Národní banku Slovenska.

Funkce a způsob fungování bankovního sektoru jsou determinovány zejména existujícím ekonomickým prostředím v dané zemi, ale i tradicí, zapojením země do mezinárodní spolupráce aj.

Český bankovní systém je založen na principu dvoustupňového univerzálního bankovnictví s existencí určitých specializovaných bank a nebankovních institucí (Bankovní asociace, vzdělávací instituce).