5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.3. Bankovní instituce

Bankovnictví vzniklo v Itálii v období renesance (2. pol. 13. století) – rozvoj souvisel s obchodem.

Bankovní instituce se člení na centrální banku a komerční banky.

Centrální banka

Její hlavní úkoly:

1. uskutečňovat měnovou politiku - operacemi na volném trhu

2. udržovat stabilitu komerčního bankovního systému

 • CB reguluje činnost komerčních bank. Komerční banky podléhají bankovnímu dohledu.
 • KB musí získat speciální povolení tj. bankovní licenci,
 • Základní kapitál musí být minimálně 0,5 mld. Kč,
 • KB musí vytvářet povinné minimální rezervy, které se vypočítávají z úložek u banky a fyzicky jsou uloženy na účtech CB to neúročené,
 • CB poskytuje KB úvěry, které jsou kryty cen. papíry, např. pokladničními poukázkami,
 • KB musí přispívat povinně do pojistného fondu.

3. ostatní aktivity CB

 • spravuje oficiální devizové a zlaté rezervy státu,
 • provádí emise bankovek,
 • reguluje měnový kurs,
 • vede účty státního rozpočtu.

Komerční banky

 • jsou to bankovní instituce, jejichž hlavní náplní je sběr vkladů od obyvatelstva a poskytování úvěrů,
 • nad činností bank dozírá Česká národní banka a její bankovní dohled,
 • činnost bank je regulována.