5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.2. Bankovní soustava

Bankovní soustava přestavuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.

Bankovní institucí se rozumí instituce, která má pověření provádět bankovní operace a poskytovat bankovní služby především shromažďovat depozita a poskytovat úvěry. Banky jsou vlastně instituce specializované na obchodování s penězi. Banky však poskytují i další služby, jako např. zprostředkovatelské a poradenské služby, informativní služby, pojišťovací služby apod. Bankovní operace však někdy provádějí i instituce, které nemají právně uznaný statut banky.

Bankovní systém v různých zemích se vyznačuje některými společnými rysy, ale i značnými rozdíly.

1. společné rysy:

  • centrální banka – v ČR je to Česká národní banka,
  • právo emise bankovek,
  • depozitní a úvěrové obchody obchodních bank,

2. rozdílné rysy

  • je jich celá řada např. kolik stupňů má bankovní systém v dané zemi.