4. Platební styk

Platební styk v České republice metodicky řídí Česká národní banka. Nezastupitelný a zvláštní význam v něm mají dvě instituce a sice banky a pošty.

Platební styk můžeme posuzovat jednak z hlediska formy použitých platebních prostředků, a jednak z hlediska určení teritoria, ve kterém platební styk probíhá. Na základě uvedených hledisek rozlišujeme platební styk:

  • hotovostní
  • bezhotovostní
  • tuzemský
  • zahraniční.