3. Formy peněz

Formy peněz

 • hotovostní – mince, bankovky,
 • depozita na požádání - bezhotovostní – platby na účtech a šekovatelná depozita,
 • termínované vklady – termínované účty a depozitní certifikáty.

Peněžní zásoba (M)

je množství peněz v ekonomice k určitému okamžiku. Tato veličina je tvořena rozmanitými peněžními agregáty, utvářenými zejména rozčlením depozitních peněz.

 • užší agregát – oběživo, tj. hotovostní peníze v oběhu (tedy mimo bankovní soustavu) plus depozita na požádání a jiná šekovatelná depozita
 • širší agregáty jsou tvořeny užším agregátem plus úsporová a termínová depozita.

Měna

Je národní forma peněz.

Každá měna má následující základní znaky.

 • název měny
 • základní hotovostní druhy
 • nominální strukturu
 • výlučnost měny jako zákonného platidla na daném území
 • zákonem upravená pravidla emise, ochrany a nabývání a používání v domácím a zahraničním platebním styku
 • způsob stanovení měnového kursu

Některé měny mají mezinárodní charakter jako např. americký dolar.

Česká měna

Název měny – česká koruna, Kč

Základní hotovostní druhy – mince a bankovky

Nominální struktura

 • Mince: 50,-, 20,-, 10,-, 5,-, 2,-, 1,-,
 • Bankovky: 5 000,-, 2 000,-, 1 000,-, 500,-, 200,-, 100,-, 50,-
 • Koruna se dělí na 100 haléřů.

Výlučnost měny jako zákonného platidla na daném území

Česká koruna je od 8. 2. 1993 jediným platidlem při všech platbách na území České republiky

Zákonem upravená pravidla emise, ochrany a nabývání a používání v domácím a zahraničním platebním styku

 • jediným emitentem hotovostních peněz na našem území je ČNB, která rovněž určuje nominální strukturu a další náležitosti bankovek a mincí
 • padělání bankovek a mincí se trestá podle zákona
 • rovněž je trestné pozměňování a poškozování bankovek a mincí a používání jejich reprodukcí v tisku, televizi, reklamách apod. bez svolení ČNB
 • Kč je vnitřně směnitelná tj. domácí subjekty fyzické a právnické osoby mohou za české koruny nabývat směnitelné zahraniční měny (rozsah nákupu byl v letech 1993 – 1995 pro fyzické osoby omezen)
 • Vývoz hotovosti v Kč je limitován pro fyzické i právnické osoby, domácí i zahraniční subjekty
 • Zahraniční subjekty mohou nabývat naší měnu v neomezeném množství
 • V říjnu 1995 v souvislosti s novým devizovým zákonem se koruna stává externě směnitelnou měnou – zahraniční subjekty s ní mohou volně disponovat, používat k úhradě plateb v zahraničí, ukládat u zahraničních bank apod.

Měna v České republice

Zavedení samostatné měny na území Československé republiky bylo schváleno 25. 2. 1919. Zároveň se rozběhla první měnová reforma, neboť byly ve dnech 3. – 12. 3. 1919 staženy všechny obíhající bankovky. Ty byly okolkovány a ve výši 50 % vráceny do oběhu. Dalších 50 % bylo zadrženo a pokryto 1 % vydaných dluhopisů, kterými bylo možno splácet mimořádnou dávku z majetku. Do července 1920 byly okolkované bankovky postupně vyměněny za nové československé státovky.

Druhá měnová reforma proběhla 1. 11. 1945.

Třetí měnová reforma proběhla 1. 6. 1953.

Měnová odluka se uskutečnila 8. 2. 1993 a navazovala na rozdělení České a Slovenské federativní republiky na dva samostatné státy k 1. 1. 1993.