1. Hodnota peněz

1.4. Emise a oběh papírových státovek

Nedostatečná nabídka zlata a stříbra nutila panovníky nebo stát k hledání možností, jak nedostatek nahradit. Vznikly tak papírové peníze v podobě státovek. K emisi státovek dochází v době, kdy státní pokladna je prázdná, nebo její příjmy jsou nízké – tj. především v době válek.

Státovky – nahradily zlaté a stříbrné mince, přičemž jejich emitent (panovník, stát) dával slib, že později státovky vymění za mince z drahých kovů. Panovník nebo stát musel použít tzv. nucený kurs. Každý subjekt musel, často pod hrozbou hrdelního trestu, státovky přijímat.

Stát také např. nařídil, že část daní bude přijímat ve státovkách.

Permanentní schodky státního rozpočtu však nedovolovaly výměnu státovek za mince z drahých kovů a vedly až ke státním bankrotům. Např. Rakousko – uherský bankrot v roce 1811. V současné době se státní bankroty nazývají peněžní reformy.

Ve většině zemní je nyní zakázané krýt státní schodky státovkami. V ČR byly poslední státovky staženy z oběhu v první polovině 70. let – papírové tříkoruny a pětikoruny.

V současné době jsou např. státovky 1 USD – tradice.