1. Hodnota peněz

1.2. Peněžní směna

Má následující výhody:

  • umožňuje časové oddělení koupě a prodeje, zboží a služby mohou být prodávány na úvěr,
  • časové oddělení koupě a prodeje vede ke vzniku samostatného pohybu peněz nezávisle na pohybu zboží. U některých subjektů vznikají dočasné volné peněžní prostředky – peněžní úspory, jiné subjekty mají zájem a často i potřebu tyto peněžní úspory použít – vzniká peněžní úvěr,
  • s penězi se začíná obchodovat, vznikají specializované instituce – banky, které za úplatu v podobě placeného úroku shromažďují volné peněžní prostředky (peněžní úspory) a za ještě vyšší úplatu – inkasovaný úrok – tyto úspory dočasně půjčují,
  • peněžní úvěr se přetváří na úvěr bankovní.