1. Hodnota peněz

1.1. Historie peněz

Zbožové peníze

Jsou spojeny s rozvojem směny zboží, která byla nejdříve naturální. Pro usnadnění obchodování se vyčlenilo zvláštní zboží, které byl každý ochoten akceptovat. Hovoříme o tzv. všeobecném ekvivalentu (zbožových penězích). Peníze se latinsky nazývají PECUNIA. Odvozují svůj název od PECUS tj. dobytek. Zpočátku totiž plnily funkci zbožových peněz např. dobytek, kožešiny, plátno, čaj, kovy, ale také obilí, sůl, kakaové boby, sukno, sýr, kameny, peří kolibříků a psí zuby.

Zlato

Postupně funkci peněz převzalo zlato, neboť mělo řadu příhodných vlastností jako např. je snadno dělitelné a zpět směnitelné, nekazí se, je odolné proti přírodním vlivům, poptávka po něm má stálý charakter atd. Zlato se však v oběhu opotřebovávalo, a proto bylo postupně nahrazováno slitky a papírovými penězi.

Papírové peníze

Zpočátku byly papírové peníze kryty zlatem (byly kdykoliv za zlato vyměnitelné). Té době říkáme zlatý standard.

Zlatý standard byl však po 1. světové válce (kdy bylo dáno do oběhu více peněz, než na kolik byly kryty zlatem) nejdříve nahrazen slitkovým standardem, který však existoval pouze do 2. světové války. Ukázalo se, že není nutné, aby peníze v oběhu byly kryty zlatem, mohou být kryty zbožím, službami apod. Po pádu zlatého standardu ztratily peníze svoji autoregulační schopnost a množství peněz nutných v oběhu proto musí regulovat stát resp. emisní banka.