PowerPointové prezentace k přednášce ze dne 23.10.2010

Úvod (verze k tisku)

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (verze k tisku)

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) (verze k tisku)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (verze k tisku)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (verze k tisku)

Závěr (verze k tisku)

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM