PowerPointové prezentace k přednášce ze dne 8. a 9. ledna

  1. Přednáška Ochrana osobních údajů, ochrana veřejného zdraví
  2. Přednáška Rodinné právo
  3. Přednáška Pracovní právo
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM