PRODEJ CENIN V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ceniny jsou platební prostředky, které při platebním styku zastupují hotové peníze. Patří k nim např. poštovní známky, kolky, telefonní karty, nakoupené stravenky atd.
1. Osvědčení a certifikáty
Osvědčení a certifikát je dokument, který prokazuje nějakou skutečnost. Obvykle je zpracováván ve formátu A4 nebo A5 na výšku nebo na šířku. Podle důležitosti se tato cenina označuje bezpečnostními prvky jako je ražba hologramu, ražba holografickou folií apod.

2. Poukázky a stravenky
Tento sortiment výrobků je většinou zpracováván výrobci velice pečlivě, protože slouží spotřebiteli jako měna pro zaplacení služeb, nákupu a ostatního vyrovnání za poskytnuté služby. Tyto produkty jsou většinou chráněny proti padělání všemi dostupnými technologiemi.
  Existují stravenky, které pro svou potřebu vydává pouze stravovací zařízení nebo zaměstnavatel. O jejich distribuci se může starat také specializovaná firma. Obvykle je dostávají zaměstnanci (zdarma či se slevou) od svých zaměstnavatelů pro zajištění stravování během pracovní doby.
  Poslední česká společnost, která prodávala stravenky prakticky po celém území ČR byla Exit Group, která je od října 2009 součástí firmy Accor Service.

3. Jízdní doklady
  Jízdní doklad opravňuje držitele k použití veřejného dopravního prostředku.
  Spotřebitel za jízdenku platí jízdné podle tarifu. Prodejce jízdních dokladů tedy nesmí k ceně připočítávat žádný rabat či příplatek nad tuto cenu, nejde-li o cenu příplatku nebo místenky podle tarifu.
  Dopravce zajišťuje prodej jízdních dokladů pře nástupem do vozidla, cestující platí jízdné před nástupem do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdní doklad.  Nezajistí-li dopravce prodej jízdního dokladu před nástupem do vozidla, musí umožnit cestujícímu zakoupit si jízdenku po nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky.

4. Kolková známka
Osvědčuje zaplacení správního nebo soudního poplatku, případně daně, stanoví-li tak výslovně zvláštní předpis.
  V ČR se kolkové známky vydávají v hodnotách 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 a 1000 Kč. Kolkové známky všech hodnot jsou zabezpečeny proti padělání speciální barvou, která svítí pod UV lampou a mění odstín při kopírování.

5. Dálniční známky
Dálniční známky nebo také nálepky, jak se oficiálně tyto typy kuponů nazývají, slouží k předplacení vybraných úseků českých dálnic a rychlostních silnic.
  Dálniční známky je dnes možné zakoupit na stovkách míst po  celé České republice. Prodejní místa jsou označena symbolem známky a např. textem „prodejní místo“ a nebo „prodej dálničních známek“ apod. Na prodejním místě musí být i možnost přečíst si a nebo obdržet informační leták. Většinou jsou to všechny pobočky České pošty, recepce supermarketů, stanoviště ÚAMK, hraniční přechody atd. Nejvíce se však dálniční známky nakupují na čerpacích stanicích, ale právě prodej na nich nebývá vždy spolehlivý.

6. Poštovní známka
Je cenina o předplacení poštovní služby. Jde o malý kousek papíru přilepený na obálku nebo jinou zásilku. Nalepená poštovní známka prokazuje, že odesílatel zásilky zaplatil za její doručení.
  Poštovní známky České republiky vycházejí od roku 1993. Od roku 2007 je vydavatelem poštovních známek Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Náklady na vydává í poštovních známek hradí a jejich uvádění do oběhu provádí držitel poštovní licence – tzn. v letech 1993 – 2008 Česká pošta

7. Předplacená karta
Se v obecném smyslu používá pro karty, které se kupují, a jsou za ně poskytovány konkrétní služby.

7.1 Předplacená herní karta

  Je karta, která slouží k jednorázovému zaplacení/prodloužení platnosti internetového účtu pro hraní her přes internet. Tyto karty se dají koupit v obchodech zaměřených na počítačové hry.
  Takové karty jsou většinou trochu dražší než možnost zaplatit hru alternativním způsobem -  bankovní transakcí  nebo internetovým bankovnictvím, ale zároveň je jejich použití pohodlnější.7.2 Předplacená mobilní karta
  Podobně jako herní karta se i tato kupuje v obchodě, nejlépe přímo u telefonního operátora, ale lze ji sehnat i v některých trafikách a samoobsluhách.
  Cena takovéto karty je většinou shodná s cenou kterou karta dobíjí.

7.3 Předplacená platební karta
Je karta podobná kreditní kartě s tím rozdílem, že není vázána na konkrétní účet nějakého člověka. Zároveň je ovšem limitována výší peněžní částky vybírané do mínusu.

Zdroje:

www.optys.cz
www.dalnice.com
www.wikipedia.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM