BARTEROVÉ OBCHODY


Obecné informace:

Barterový obchod je druh obchodu, při kterém se zboží nebo služby vyměňují za určité množství jiného zboží nebo služeb. Jde tedy o přímou směnu bez zapojení některého z všeobecných prostředků směny (peníze, zlato).

Může probíhat : 
•   dvoustranně
                - zde je zapotřebí, aby každá strana byla schopna dodat to, o co má ta druhá zájem
                - vzájemné setkání nabídky a poptávky obou subjektů

•   vícestranně 


Nedojde-li k ideálnímu protnutí nabídky a poptávky dvou stran, lze obchod uskutečnit i jinými způsoby:

 prostředníci – v některých zemích se vyvinul systém prostředníků, kteří skladují směňované zboží a obchodují s ním

 virtuální směnná jednotka – např. barterový dolar

 vícestranný obchod – komplikovanějšíHistorie:

Přímá směna zboží a služeb fungovala především ve společnostech, které neměly měnový systém, nebo když přestala měna odrážet hospodářskou hodnotu zboží.
Barterové obchodování bylo velmi intenzivně využíváno v koloniální éře, zejména v 18. století v tzv. trojúhelníkovém obchodě mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. Britové výhodně nakoupili zboží (alkohol, textil, zbraně) a vypluli s ním do Afriky. Zde ho vyměnili za otroky, s kterými se vydali do střední Ameriky, kde je s velkými zisky prodali a za utržené výdělky nakoupili velmi levně cukr, tabák, zlato apod. S tímto nákladem se vydali zpět do Evropy, kde zboží s obrovskými zisky zase  prodávali. Tento trojúhelník fungoval několik set let, avšak ti, kdo z něj opravdu tržili, byli pouze Britové.


Dnes:

Barterový obchod však nebyl využíván jen v minulosti, ale i v současnosti se s ním můžeme setkat u obchodních společností nebo mezi státy. Probíhá zejména tehdy, kdy by výměna za peníze nepřiměřeně zvyšovala náklady účastníků obchodu.
Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barterov%C3%BD_obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADkov%C3%BD_obchod
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM