Doba obratu pohledávek

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob (DOZ)=Zásoby*365/ Tržby

Doba obratu zásob 2006 2007 2008
Zásoby 18 262 4 744 859
Průměrné zásoby 18 262 11 503 2 802
Tržby za prodej zboží 46 765 49 104 60 379
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 850 5 691 7 187
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 1 940 47
Tržby celkem 52 616 56 735 67 613
Průměrné denní tržby 144 155 185
Doba obratu zásob (ve dnech) 126,68 74,00 15,12

Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu zásob (dny) = Zásoby/Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží * 365

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat (tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy přešly přes výrobní a zbožní fondy znou do peněnžní formy). Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě. Za optimální lze považovat klesající trend ukatatele. Např. 30 dní = velice příznivý vývoj, 50 až 100 dní = doba obratu zásob u většiny organizací v České republice, nad 100 dní = negativní vývoj. Při hodnocení doby obratu zásob je vhodné porovnání s jiným podnikem stejného (podobného) oboru. U západních firem představuje doba obratu zásob pouze několik dní (3 až 12 dní). V některý případech několik hodin, resp. minut.