Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek (DOP)=Pohledávky z–OS*365/Tržby

Doba obratu pohledávek 2006 2007 2008
Dlouhodobé pohledávky 15 15 15
Krátkodobé pohledávky 5 476 5 428 3 124
Pohledávky 5 491 5 443 3 139
Průměrné dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 5 491 5 467 4 291
Tržby za prodej zboží 46 765 49 104 60 379
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 850 5 691 7 187
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 1 940 47
Tržby celkem 52 616 56 735 67 613
Průměrné denní tržby 144 155 185
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 38,09 35,17 23,16

Doba obratu pohledávek
Doba obratu pohledávek (dny) = Pohledávky / Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží * 365

nežádoucí je nad 90 - ukazuje na platební morálku odběratelů a také na jejich bonitu (schopnosti splácet)