Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = HV za účetní obd./Aktiva celkem*10

Rentabilita úhrnného vložného kapitálu 2006 2007 2008
Výsledek hospodačení za účetní období -2 536 1 595 2 591
Nákladové úroky 2 652 2 722 1 403
Sazba daně z příjmu 24 % 21 % 21 %
Aktiva celkem 88 937 137 454 63 417
Průměrný vlastní kapitál 88 937 113 196 100 436
ROA - 0,59 % 3,31 % 3,68 %

ROA (return on investment)
Ukazatel rentabilita aktiv popisuje zhodnocení celkových aktiv. ROA = výsledek hospodaření za účetní období/aktiva celkem