Financování dovozu

Směnky

V zahraničním obchodě se využívají k úhradě také směnky vlastní i cizí:
  • ve vývozu
  • v dovozu