Financování dovozu

Hladké platy

Podmínky pro provádění mezinárodních hladkých platů jsou stanoveny v devizovém zákoně. Prováděním mezinárodních hladkých platů jsou pověřeny pouze ty banky, které získaly na tuto činnost licenci České národní banky. Hladké platy je možno provádět v české měně, v EUR, ale i v dalších měnách.

Hladké platy do zahraničí se rozlisují na:

  • došlé hladké platy (úhrady ze zahraničí)
  • vyšlé hladké platy (úhrady do zahraničí)

Při úhradě do zahraničí banka provádí hladký plat na základě klientova příkazu. Úhrada musí být podložena dostatkem finančních prostředků na účtu klienta. Banka pak požádá svou korespondenční banku v zahraničí (tj. banku, u které má banka veden svůj účet), aby z něho vyplatila příslušnou částku zahraničnímu dodavateli.

Při úhradě ze zahraničí je připsána klientovi na účet buď česká měna, v případě, že vede devizový účet pak úhrada v příslušné sjednané měně.