Financování dovozu

Podnik financuje také dovoz služeb, zboží nebo dlouhodobého hmotného majetku. Podle toho co dováží pak také zajišťuje jeho financování. Dovoz služeb a zboží financuje především z vlastního kapitálu, ze samofinancování a případně z cizích zdrojů, které mají charakter krátkodobých zdrojů.

Krátkodobé cizí zdroje mohou mít podobu:

  • kontokorentního úvěru
  • úvěru na přechodný nedostatek finančních prostředků
  • úvěru na oběžné prostředky
  • úvěru na sezónní náklady

Dovoz dlouhodobého majetku pak financuje buď z vlastních zdrojů, ze samofinancování, ale především z cizích zdrojů, které mají charakter dlouhodobých zdrojů.

Dlouhodobé cizí zdroje mohou mít podobu:

  • účelových úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku
  • úvěru na přímý dovoz v cizí měně

Při dovozu se využívají i ostatní cizí zdroje typu:

  • protiobchody
  • leasing

Platební instrumenty při financování dovozu a vývozu Při financování dovozu a vývozu se používá řada platebních instrumentů, které jsou pro tuto oblast typické.